dijous, 8 de març de 2012

Què és un "breadwinner"?

Un/a breadwinner és la persona de la família que sustenta la resta amb els seus ingressos. Com el seu nom indica, és qui guanya el pa.

Breadwinner & accomplice