dijous, 12 de gener de 2012

Vendre una cosa per quatre xavos...en anglès

Vendre una cosa per un preu molt inferior al seu suposat valor és un mal negoci. De vegades diem que ho hem venut per quatre xavos o per quatre duros.

How much?
En anglès es pot fer servir la curiosa expressió: "to sell something for a song".
Vaja, que no paguen ni en diners, una cançoneta i apa, ja està!

Exemple:
They sold the player for a song (Van vendre's el jugador per quatre xavos)