dimarts, 10 de gener de 2012

Molt calent, en anglès

Quan un menjar està molt calent, quan crema, podem dir que està "piping hot".

It's piping hot!


Exemple: 
"I'm not gonna eat it yet, it's piping hot!" (no m'ho penso menjar encara, crema molt!"