dijous, 3 de novembre de 2011

Què és un "brolly" ?

A les Illes Britàniques és força popular dir "brolly" en comptes d' "umbrella" (paraigua). És una manera més aviat informal.
Un altre terme britànic és "gamp" però no es diu tan.

Brolly in hand

Compte:
Als Estats Units probablement no saben què vol dir.