dijous, 13 d’octubre de 2011

Un gustàs

"Treat" en anglès, es pot fer servir com a nom o com a verb.

Un "treat" seria una cosa que dóna satisfacció, que dóna gust, un regal, alguna cosa que proporciona plaer. De vegades pot ser una recompensa, compensació o una contraprestació. Pot ser un menjar, una cosa física o una experiència.
Un "treat" acostuma a ser regalat a algú amb molt d'efecte però també pot ser un regal que es fa un mateix.
Nice treat!

"I had a really horrible week so I treated myself to a nice massage" (He tingut una setmana fatal per això m'he regalat un massatge agradable)