dimarts, 11 d’octubre de 2011

El pitjor que pot passar...i el millor

En anglès podem dir que el pitjor que pot passar és "the worst case scenario" i el millor: "the best case scenario".

Aquesta frase pot ser força útil a la feina, quan es fan projectes i s'analitzen els possibles resultats. 
Que jugui Messi és sinònim de "worst case scenario" per Mourinho