dimarts, 18 d’octubre de 2011

Com dir "casament de penal" en anglès?

Es diu que un casament és "de penal" quan la raó per la boda és que la noia ha quedat embarassada.En anglès, l'equivalent seria "shotgun marriage", tot i que aquest tipus de casaments "a punta de pistola" també englobarien tots els que són no desitjats, sigui per la raó que sigui.