dijous, 14 de juliol de 2011

Ja ho pots ben dir!...en anglès

El verb "to bet" vol dir apostar però no sempre es fa servir en el sentit estricte d'apostar.

Quan contestem "you bet!" a algú li estem dient:
- Ja ho pots ben dir!
- I tant, tens tota la raó!
- Oi tant com sí!
Bàsicament és com dir "pots apostar que sí perquè guanyaràs".

Exemple:
- Yo! are you gonna go to the party? (què passa nen! aniràs a la festa?)
- You bet! (oi tant!)