dimarts, 28 de juny de 2011

Què és el BO?

El "BO" acostuma a ser (més) present a l'estiu. És l'acrònim de "body odor/odour" i bàsicament es fa servir quan es percep que algú fa mala olor.

El BO és un company inseparable dels viatges en transport públic.

Exemple:
My co-worker has BO (el meu company de feina fa pudor corporal)