dimarts, 19 d’abril de 2011

Vacancies

La paraula "vacancy" en anglès pot portar confusions perquè s'assembla a "vacances". Noooo! Compte amb això!
De fet, la paraula equivalent en català seria "vacant".

Podem veure cartells que posa "vacancies" a Hotels o Bed & Breakfasts. També s'utilitza per anunciar que hi ha una plaça vacant de feina.