dissabte, 26 de març de 2011

Dissabtes a-pun (intended): Blind carpenter

Un acudit amb pun que va d'un fuster cec...

- "I see" said the blind carpenter as he picked up his hammer and saw. 

Avís: l'èxit d'aquest acudit va relacionat amb el grau d'embriaguesa de l'audiència.