dimarts, 8 de febrer de 2011

Et sona?

Podem utilitzar l'expressió "ring a bell" (sona una campana) per dir que alguna cosa o persona "ens sona".


Exemple:
- Have you seen that film about that bloke who owns a motel and kills people? (has vist aquella pel·lícula que va d'un tiu que regenta un motel i mata gent?)
- It rings a bell... (em sona...)