dijous, 13 de gener de 2011

Indirecte

La paraula "hint" pot voler dir pista, insinuació o indirecta. Com quasi sempre, es pot fer servir com a verb.
Captes la indirecta?

L'expressió "take a hint" es podria traduir més o menys com "captar la indirecta".

Exemple:
- He wasn't invited to the party, I guess he can take a hint. (No el van convidar a la festa, suposo que va captar/pot captar una/la indirecta)