dijous, 2 de desembre de 2010

Size matters

És important conèixer les mesures de distància que fan servir els anglòfons, sobretot per evitar malentesos. 

2,54 centímetres = inch = una polzada. 
12 inches = 1 foot = Un peu. 30,48cms
3 feet = 1 yard = una iarda. 91,44cms
1760 yards = 1 mile = una milla terrestre. 1609,34mImportant;
Fixem-nos que les mesures angleses tenen molt de sentit perquè, més o menys, podem identificar un foot amb la mida d'un peu i una yard amb una passa.
Un peu es divideix en 12 polzades, no en 10! Això ho hem de tenir en compte quan diem l'alçada d'una persona.
A la República d'Irlanda fan servir el sistema mètric de manera oficial.