dijous, 11 de novembre de 2010

Just ballpark it!

El lloc a on es juguen els partits de baseball es diu ballpark.


Però la paraula ballpark és popular per un altre ús que se'n fa. Serveix per fer estimacions de xifres, seria com un sinònim de "aproximadament". D'això se'n pot dir "ballpark figure" o "ballpark estimate".

Per exemple, volem saber quan val un cotxe i li ho preguntem a un amic. Ens diu que no ho sap segur i llavors li diem "give me the ballpark figure" que seria com demanar-li que ens ho digui més o menys.

Com moltes paraules de l'estil, aquesta també pot fer de verb. Si no en saps la xifra segur, just ballpark it!