dissabte, 20 de novembre de 2010

Dissabtes a-pun (intended): Did you hear about a man...


“Did you hear about the man who lost his left side? He's all right now.”

Quan les frases enginyoses que van més enllà de l’humor lingüístic per a teixir el joc dels significats culturals i literaris, tenim les “pun” o exemple de paronomàsia.

Per què “funcionen” aquests dos acudits?

a)    Man A: “Hey, man! Please call me a taxi”. Man B: “Sure, sir: You are a taxi.”
b)    In democracy your vote counts. In feudalism, your count votes.

Tots dos juguen amb el doble significant d’algunes paraules (“call”, “count”), però el segon exemple requereix certa informació històrica o cultural per a gaudir del joc mental... aquests és el valor afegit dels “pun”, que enriqueixen la literatura i perfilen el que s’ha anomenat “humor Anglès”. Sovint utilitzen paraules amb sons similars però amb significats diferents, i fan referència a fets d’entorns molt diversos.

Un autors més brillants de « puns » va ser Oscar Wilde, que es va caracteritzar per l’agudesa i la rapidesa de les seves associacions mentals, com demostra el títol de la seva obra : The Importance of being Earnest (La Importància d’anomenar-se Ernest / de ser honest).

Moltes autors famosos tenen jocs de paraules enginyosos que requereixen certa informació literària, saber idiomes, o conèixer la terminologia d’alguna disciplina científica o acadèmica:

"Immanuel doesn't pun, he Kant"  (Oscar Wilde)

“Half a love is better than none.” (Helen Rowland)

 “You can lead a horticulture, but you can't make it her think.” (Dorothy Parker)

“One man’s fish is another man’s poisson.” (Carolyn Wells)

“When I am dead, I hope it may be said: His sins were scarlet, but his books were read.” (Hilaire Belloc)


Sovint, aquestes “pun” o jocs de paraules són difícils de traduir, perquè evoquen significats en camps molt diferents, a partir de la pronunciació o les referències creuades. Com traduiríeu aquests “pun”? Feu propostes !!!

Ø  Why can't a bicycle stand on its own? Because it's two tired.
Ø  When a clock is still hungry, it goes back four second
Ø  Does the name Pavlov ring a bell?
Ø  In democracy your vote counts. In feudalism, your count votes.
Ø  A backwards poet writes inverse (in-verse).
Ø  A man's home is his castle, in a manor of speaking.
Ø  Dijon vu - the same mustard as before.
Ø  When an actress saw her first strands of gray hair, she thought she'd dye.
Ø  Without geometry, life is pointless.
Ø  Santa's helpers are subordinate clauses.

Per saber-ne més :

1 comentari:

David ha dit...

Uns apunts meravellosos. Really.