dimarts, 24 d’agost de 2010

staff / stuff

Atenció amb aquestes dues paraules que es pronuncien pràcticament igual. Molta gent les confon.

staff: Un equip de treball. El personal d'una empresa.
Exemple: "all the staff received a little present for Christmas" (tots els empleats van rebre un petit detall per Nadal)

stuff: una cosa indeterminada. Coses en general.
Exemple: "I need to take all this stuff from my apartment" (m'he d'emportar totes aquestes coses del meu pis)

.