dijous, 26 d’agost de 2010

Deadline

El deadline, que es compon de les paraules dead+line (línia morta), és el dia màxim que s'ha de completar o lliurar un treball, un informe o qualsevol cosa que s'ha de fer.

- When do you have to deliver it? (quan ho has d'entregar?)
- The deadline is in three days! (el termini màxim és d'aquí a tres dies!)