dijous, 29 de juliol de 2010

No confondre "stripe" amb "strip"

És bastant comú confondre "stripe" amb "strip" o si més no, pronunciar "stripe" com "strip". Observem aquest vídeo on en Miquel Calçada fa aquest error al minut 21:57.

Les barres d'una bandera són stripes. Es pronuncia "straip" no "strip".


La paraula strip, com a nom, pot voler dir una franja de terra per exemple o una tira de paper. Recordem que com a verb, està molt relacionat amb el nostre "treure", pot ser "treure's la roba" o treure algun material d'una superfície per exemple.

Us sona la paraula "striptease"? està formada per strip + tease (riure's d'algú).
Si teniu dubtes, penseu que no pronunciem "straiptis" oi?


.