dissabte, 12 de juny de 2010

Dissabtes a-pun (intended): banker

El pun d'avui es pot dir també en català.

I used to be a banker but I lost interest

:-P

.