dilluns, 22 de març de 2010

Curt de gambals

Aquesta és una expressió força divertida que es pot dir per referir-se a una persona que no hi toca gaire.

Per exemple, quan dues persones parlen en una botiga sobre en Peter. Una d'elles deixa anar la frase en to irònic.

"he is a lovely guy but you know...
(all the) lights are on but nobody is (at) home."

Hi ha diferents versions de la frase. La part entre parèntesis s'obvia de vegades.
També es pot dir:

The lights are on but there's no one home.


.