dilluns, 1 de febrer de 2010

Dia sí dia no

Una manera de dir "dia sí dia no/en dies alterns/cada dos dies" és:
"every other day".

Exemple:
- I wash my hair every other day. (em rento els cabells dia sí dia no).