dimecres, 2 de desembre de 2009

Actually

Es pot dir més alt però no més clar:

"actually" NO vol dir "actualment"!

Aquest adverbi pot voler dir:
- realment...
- en realitat
...
- la veritat és que...

- per ser més exactes...

- de fet...
- ...


Exemples:
- He is not English, he is actually Irish. (ell no és anglès, en realitat és irlandès)
- Did you actually drink eight beers? (realment et vas beure vuit cerveses?)
- Actually I'd like to go to London with him. (de fet/la veritat és que/en realitat m'agradaria anar a Londres amb ell)

2 comentaris:

Neus Lorenzo ha dit...

Actually, this is a very good idea! "False friends" are terrible for understanding, when dealing with intercultural dialogues.... ;-)

miLLoringlix ha dit...

Hola Neus!
Gràcies pel comentari i per la promoció que has fet de miLLoringlix a twitter.
Espero que no et sàpiga greu que hagi posat un agraïment públic a la pàgina de facebook.
Salut
CR