dilluns, 5 d’octubre de 2009

Uf...

"phew" seria una espècie de "uf".
Es pronuncia més o menys com "fiu".

És una onomatopeia que acostuma a significar alleugeriment (també pot voler dir fatiga o sorpresa)

- Phew, we made it! (uf, ho hem aconseguit!)