divendres, 4 de setembre de 2009

Adjectius

Els adjectius són fàcils d'utilitzar perquè no els afecta el plural.The white house.
La casa blanca.
The white houses. Les cases blanques.
The houses are white. Les cases són blanques.