dimecres, 15 de juliol de 2009

Majúscula

La primera lletra de noms de països, acrònims, topònims i llengües ha de ser en majúscula.

- I speak Catalan. CORRECTE!
- I speak catalan. NOOO!.