dimecres, 17 de juny de 2009

Sens dubte!

Quan estem molt segurs d'una cosa, podem utilitzar:
"without a shadow of a doubt" (la traducció literal seria "sense una ombra d'un dubte")

Exemple:
- are you sure it's here?
- yep, without a shadow of a doubt!

foto de Ségozime (via flickr amb llicència de creative commons)

Molt important!
"doubt" es pronuncia més o menys així: "daut", la "b" és sorda!